Utredning

Första gången vi ses kommer jag hem till dig för att prata med dig om hundens livssituation, bakgrund och själva problemet. Vi pratar om vad det kan finnas för orsaker bakom och lägger upp en plan för hur man ska kunna lösa de bekymmer du har med din hund.

Vi går sedan tillsammans ut på en koppelpromenad där jag kan bilda mig en helhetsbild av din hund. Därefter träffas vi vid ett antal tillfällen för att jobba med den träningsplan som jag sätter ihop till er. Vid följande träffar kommer vi att prata om hur träningen har gått, lägga på fler störningar när hunden är mogen för det och diskutera nästa steg i träningen. Självklart får man ta kontakt med mig mellan våra träningstillfällen om det dyker upp funderingar.

Du kommer att få jobba med din hund med hållbara lösningar. Det finns inga quick fixes, ibland kan det gå fort, men oftast handlar det om ett arbete som fortgår hela hundens liv. Du som hundägare måste vara beredd att göra jobbet för att nå de mål vi sätter upp.


 

1 gång


+ 30 kr/mil från Åhus

2 gånger


+30 kr/mil från Åhus

4 gånger


+ 30 kr/mil från Åhus